Блог > Коментарі до замітки

Синтаксичний розбір складного речення. Алгоритм. Завдання

Синтаксичний розбір складного речення

 

Комунікативна характеристика

 1. Вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).
 2. Вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).

Граматична характеристика

 1. За кількістю граматичних основ (просте, складне).
 2. За наявністю сполучних елементів між частинами складного речення (сполучникове, безсполучникове, з різними видами зв’язку). Накреслити схему (лінійну, за необхідності – структурну).
 3. За способом зв’язку між частинами сполучникових складних речень (складносурядне, складнопідрядне).
 4. Якщо складносурядне – вказати тип за розрядом сполучників та вид смислового зв’язку між частинами.
 5. Якщо складнопідрядне – дати характеристику підрядної частини (для складнопідрядних речень з кількома підрядними частинами – вказати вид: з послідовною підрядністю, з однорідною підрядністю, з неоднорідною підрядністю).
 6. Якщо безсполучникове – вказати: однорідні чи неоднорідні частини, смислові відношення між частинами.
 7. Якщо речення з різними видами зв’язку (складна синтаксична конструкція) – вказати види зв’язків між частинами, дати характеристику частин.
 8. Розібрати кожну частину окремо як просте речення.

 

Характеристика підрядної частини складнопідрядного речення

 1. Питання, на яке відповідає підрядна частина.
 2. Пояснює:

a)      якщо слово, то вказати, визначити частину мови, член речення;

b)      всю головну частину.

 1. Вид підрядної частини (означальна, з’ясувальна, обставинна (яка саме)).
 2. З’єднується з головною частиною сполучником чи сполучним словом (вказати).
 3. Вказівне слово (якщо є).
 4. Де знаходиться підрядна частина по відношенню до головної.

1. Вставте пропущені букви, розставте розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Позначте частини речень, сполучні елементи. Намалюйте схеми речень. Дайте характеристику підрядних частин.

 

 1. За піснею своєю ви водили нас куди самі хотіли.
 2. Сонце так світить ласкаво що аж камін..я смієт..ся.
 3. П’ят..ро підняли руки коли курсанти відрізали їм дорогу до лісу.
 4. Коли він торкався смичком до струн скрипки все на світі зн..кало і зал..шалася тільки музика.
 5. Я задивився на н..ого зачудовано тому що бачив його художником живописцем.
 6. Треба багато вчитися щоб знати хоч трохи.
 7. Пишіть про те що ви ж..ві-здорові й не говоріть чого ви так мовчали.
 8. Якщо дивитися здалеку ліс виглядат..ме синім.
 9. Сте..кою яка давно протоптана в ліску можна пройти до шляху.
 10. Дорогу так пр..порошило цвітом н..мов проліг новий Чумацький Шлях.
 11. Не забули Дем’яна в рідному с..лі, хоч і довго не повертався в рідні краї.
 12. Чули ви як на провесні жайворонкова пісня бр..ніла.
 13. Олень видно хворий був або поран..ний бо коли ми вперш.. зустрілися з ним біля дж..р..ла то він аж спот..кався.

 

2. Переробіть подані речення в складнопідрядні. Дайте характеристику підрядної частини. Накресліть схеми утворених речень.

 

Знає кума – знає півсела.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1. Вставте пропущені букви, розставте розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Позначте частини речень, сполучні елементи. Намалюйте схеми речень. Дайте характеристику підрядних частин.

 

 1. Доростай мій сину до Людини бо ж..т..я даєт..ся лише раз.
 2. Звідти звідки пок..залась блиск..вка сунули хмари.
 3. У тому дворі що заріс бур..яном видно давно ніхто не жив.
 4. Коли б ти знала де я був що я губив і що здобув який б..змежний бачив світ.
 5. Криниця наша така гл..бока що видно зорі з неї і у ній.
 6. Частіше застукало серце у Вакуленка коли він наблизився до вузен..кого трапика.
 7. С..ляни виїхали в поле аби ро..починати осін..ю сівбу.
 8. Зал..шу я синові у спадок батьків..ке терпін..я і хоробрість щоб збагнув із вдячніст..ю нащадок як ж..т..я плекалося і добрість.
 9. Ви чули що каже листок осокора осіннім холодним задумл..вим днем.
 10. Народ сам скує собі долю аби тіл..ки не заважали.
 11. Якщо не можна вітер змалювати прозорий вітер на ясному тлі змалюй дуби могутні і крислаті котрі од вітру гнут..ся до з..млі.
 12. Сяє дощик на з..ленім листі наче сл..ози капають на лист.
 13. Хоч ми були не біля самого б..рега уночі дуже ві.чувалася близ..кість води.

 

2. Переробіть подані речення в складнопідрядні. Дайте характеристику підрядної частини. Накресліть схеми утворених речень.

 

Ген хмарка в мареві дріма, промінням сонячним зігріта.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1. Вставте пропущені букви, розставте розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Позначте частини речень, сполучні елементи. Намалюйте схеми речень. Дайте характеристику підрядних частин.

 

 1. І скріз.. де тропа моя в..ється лишив я частиночки сер..ця.
 2. Ніколи в бурі не загине хто Прометея має дух.
 3. Як пром..нали с..ло Марко ро..добув у бабусі сурових ниток.
 4. Щоб заможно жити треба працю любити.
 5. Уже нема кому пр..брати пр..ч..пурити нашу хату бо і м..не і мій диван заворожив т..л..екран.
 6. Як умру на світі зап..лає покинутий вогонь моїх пісень.
 7. На липах листя золоте тріпоче понад нами н..наче знову ліс цвіте осін..іми квітками.
 8. Вогонь який хтось залишив на узбіч..і ми залили водою.
 9. Які б слова не були хороші а без діла вони полова.
 10. Не зважаючи на те що переж..вання не давали м..ні спати я був найщасливішою людиною і світі.

 

2. Переробіть подані речення в складнопідрядні. Дайте характеристику підрядної частини. Накресліть схеми утворених речень.

 

1. Звелося сонце, сповнене діяння.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Адам був цнотливий: в раю була тільки Єва.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Не взявши сокири, не збудуєш хати.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. В людське безсмертя я не вірю та вірю: не вмира краса!

__________________________________________________________________

1. Вставте пропущені букви, розставте розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Позначте частини речень, сполучні елементи. Намалюйте схеми речень. Дайте характеристику підрядних частин.

 

 1. Про те як ми крізь бурі йшли вп..ред згада в піснях майбутн..ого поет.
 2. Де громи гр..міли смертю огн..ною зливи прошуміли сивою стіною.
 3. Рік уже минув як хлоп..ць у відрядж..нні.
 4. Гомонит.. з..мля яку зн..нацька сполохали вітри.
 5. Про молоде покоління треба дбати доки воно не виросте і не зміцніє.
 6. На землю тихо золото багряне спада з дерев н..мов чиясь рука ..ого зрива.
 7. Для того щоб зміцнити організм потрібно займатися фізкул..турою і спортом.
 8. Загинув би напевно люд н..щасний якби погасла та маленька іскра братньої любові.
 9. Робота Оленку задовольняє хоч мені й жаль дивитис.. на Олен..чину бібліотеку.
 10. А на душі у мене сумно трошки що пісню д..дусевої гармошки послухати м..ні не довелось.

 

2. Переробіть подані речення в складнопідрядні. Дайте характеристику підрядної частини.

1. Я знаю: слабкість – це одна з диверсій.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. В Червону книгу запишіть поетів: поети теж зникають на землі.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

четвер, 28.02.2013, 0673902891
Останні замітки